วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

แนวข้อสอบกลางภาค

ข้อสอบกลางภาค  20 คะแนน
มี  8 ตอน
ตอนที่ 1  จับคู่ภาพ กับ คำศัพท์กิจวัตรประจำวัน
ตอนที่ 2  จับคู่คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

ปฐมนิเทศสวัสดีค่ะ ปิดเทอมไปเที่ยวไหนมาบ้างค่ะ ทบทวนภาษาญี่ปุ่นบ้างไหม เทอมนี้เราจะมาเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านบล็อคกัน

  1. ใครทราบบ้างว่า ขนมญี่ปุ่น นี้มีชื่อว่าอะไรค่ะ
  1. ชื่อเทศกาลอะไรค่ะ  เมื่อไหร่